Пт, 13.12.2019, 07:50

Вітаємо Вас
МОЛИТВА - могутній
засіб спасіння
Меню сайту

Молитви

Статистика

Онлайн всього: 55
Гостей: 55
Користувачів: 0
Locations of visitors to this page

Форма входу
Логін:
Пароль:АКАФІСТ "АБЕТКА ПОКАЯННЯ"                     
Акафіст, кондаки та ікоси якого починаються літерами по алфавіту.
Кондак А
Аз єсмь безодня грiха й болото всякої нечистоти, я є вмiстилище всiх злих i недобрих вчинкiв; горе менi, горе менi, Боже мiй, горе менi, свiту Творче й Сотворителю мiй, Свiтло й Життя душi моєї. Що скажу Тобi, вiддаливши себе вiд лиця Твого? Або що промовлю до Тебе, вiдкинувши себе вiд свiтла очей Твоїх? Бо я порушив заповiдь Твою, як i Адам на початку, і ніколи не принiс Тобі жертви покаяння; нині ж, пізнавши падіння своє, з глибини душi моєї в покаянні взиваю до Тебе, Милостивий:
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Ікос Б
Бог мiй Ти, свiту Творець i Сотворитель мiй, Хоронитель життя мого й Заступник мiй, я ж творiння Твоє й дiло рук Твоїх; але горе менi, прабатьківський грiх царює в менi та зла воля опановує мене, i я, мов раб, завжди служу грiховi й тим прогнiвляю Тебе, Володаря й Бога мого; але, припадаючи до Твоєї благостi, смиренно молю Тебе, Щедрий:
Помилуй мене, Творче мiй преславний;
Помилуй мене, Сотворителю мiй предивний;
Помилуй мене, Боже мiй предвiчний;
Помилуй мене, Господи мiй пребезсмертний;
Помилуй мене, Владико мiй премилостивий;
Помилуй мене, Царю мiй прекрiпкий;
Помилуй мене, Призвателю мiй з небуття у буття;
Помилуй мене, Ти, що вдихнув у тiло моє духа безсмертя;
Помилуй мене, Ти, що вшанував мене Своїм образом i подобою;
Помилуй мене, Ти, що пiднiс мене вище всього видимого;
Помилуй мене, всiх благ Подателю, що дав менi розуміння, щоб пiзнавати і любити Тебе;
Помилуй мене, Ти, що животвориш мене Своєю благодаттю;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак В
Владико мій i Господи, як приступлю до Тебе я, обтяжений безлiччю грiхiв? Якими очима подивлюся на Тебе, пресвiтлого Творця мого? Яке принесу Тобi покаяння? Якщо бо заплачу — тільки оскверню землю сльозами моїми; якщо скривджу себе — скривджу образ Твiй, сущий у мені; але в покаянні очисти мене від усякої скверни i душу мою осяй свiтлом милостивого лиця Твого, щоб радiсно заспівав Тобi: Алилуя.
Ікос Г
Голос уст Твоїх завжди зневажав я, дорогами заповідей Твоїх нiколи не ступав, але ретельно виконував волю диявола i вслiд похотi своїй старанно ходив; нинi ж, гiрко пiзнавши падiння своє, у темрявi духовнiй зi сльозами шукаю Тебе, незаходиме Свiтло моє, у покаяннi взиваючи:
Помилуй мене, у беззаконнi зачатого;
Помилуй мене, у грiхах народженого;
Помилуй мене, що блудно своє життя прожив;
Помилуй мене, що завжди зло задумую;
Помилуй мене, що не дбаю про спасiння своє;
Помилуй мене, що лiнуюся чинити благоугодне Тобi;
Помилуй мене, що вiддалився вiд Тебе, вiчносущого Свiтла мого;
Помилуй мене, що заблукав у пустелi пристрастей своїх;
Помилуй мене, що вiдiйшов вiд Твоєї благодатi;
Помилуй мене, що вiддав душу свою пiтьмi грiховнiй;
Помилуй мене, порушника закону Твого;
Помилуй мене, порушника заповiдей Твоїх;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Д
Добре i праведно є не вiддалятися вiд Тебе, Джерела свiтла, але пiтьма грiховна, яку я привернув до себе злими моїми вчинками, огортає мене, як нiч, i, потьмарюючи душу мою, вiдводить мене вiд Тебе, Бога мого; але молю Тебе, Сотворителю мiй: освіти блискавкою i розжени морок пристрастей моїх, щоб у свiтлi Твоєму побачити свiтло, вдячно спiваючи: Алилуя.
Ікос Є
Єство природи порушив я, окаянний, бо згрiшив грiхами, якi неможливо й вимовити; але Ти, Боже, як Серцевідець, що бачиш усе, не вияви моє таємне перед Ангелами Твоїми, не вкинь мене в геєну вогненну, але змилосердись і прости менi все зло, заподiяне мною, що взиваю:
Помилуй мене, що осквернився багатьма грiхами;
Помилуй мене, що вселився у пекло замiсть раю;
Помилуй мене, що полюбив пiтьму бiльше за свiтло;
Помилуй мене, що кинувся у вогняну пiч пристрастей;
Помилуй мене, що скривдив Тебе негiдними словами;
Помилуй мене, що не послухав Твоїх повелiнь;
Помилуй мене, що осудив ближнього мого;
Помилуй мене, що обмовив брата мого
Помилуй мене, що не виконав обiтниць своїх перед Тобою;
Помилуй мене, що не дотримав заповiтiв духовного отця мого;
Помилуй мене, що призиваю iм’я Твоє надаремно;
Помилуй мене, що нiчого доброго не вчинив перед Тобою;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Ж
Життя суще i джерело життя, життєначальна Тройце, нероздiльне і незлитне Божество, Отче, Сину i Душе Святий, зглянься на мене, створеного за образом i подобою Твоєю, онови мiй розум, слово виправи і дух освяти, щоб в оновленому трискладному моєму єствi розумно спiвати Тобi: Алилуя.
Ікос З
Земля я i в землю повернуся, з якої узятий, як Сам Ти сказав, Сотворителю мiй преславний; але ранiше, нiж смерть прийде до мене, перше, нiж у грiб увiйду, оглядаючись на беззаконне життя моє, зi сльозами взиваю до Тебе, Творця мого:
Помилуй мене, заслiпленого пристрастями;
Помилуй мене, заблуканого на шляхах моїх;
Помилуй мене, переможеного скупiстю;
Помилуй мене, з’їдженого заздрiстю;
Помилуй мене, що згрiшив проти Тебе об’їданням ненаситним;
Помилуй мене, що прогнiвив Тебе пияцтвом безмiрним;
Помилуй мене, що не нагодував голодного;
Помилуй мене, що не напоїв спраглого;
Помилуй мене, що не маю любовi до брата свого;
Помилуй мене, що не шанував належно батькiв своїх;
Помилуй мене, що згрiшив перед Тобою дiлом, словом i думкою;
Помилуй мене, що засмутив Тебе добровiльними і недобровiльними злими дiлами моїми;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак І
Iстинно, якщо хочеш Ти, Всемогутнiй Боже, то перемагається єство природи; єство моє день i нiч тягне мене до грiха й поневолює мене, але Ти, як Сотворитель єства, вгаси грiховний потяг його, оновивши росою благодатi Твоєї, щоб безперешкодно спiвав я Тобi: Алилуя.
Ікос К
Коли згрiшив хто стільки, як я, окаянний? Якого грiха не вчинив, якого беззаконня не заподiяв, якого зла не намислив у душi моїй? О, горе менi, горе менi, що буде зi мною i де я опинюся? Але раніше цієї праведної відплати Твоєї смиренно молю Тебе, милостивий Боже, як отця блудний син:
Помилуй мене, окаянного;
Помилуй мене, немилосердного;
Помилуй мене, жорстокого;
Помилуй мене, гнiвливого;
Помилуй мене, марнославного;
Помилуй мене, гордого;
Помилуй мене, скверного;
Помилуй мене, блудного;
Помилуй мене, пiдступного;
Помилуй мене, злопам’ятного;
Помилуй мене, закам’янiлого серцем;
Помилуй мене, спаленого совiстю;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Л
Лагiдне промiння благодатi Твоєї не сховай вiд мене, свiту Творче й Сотворителю мiй, але осяй мене ним, просвiти милостиве лице Твоє на мене, раба Твого, i навчи мене творити волю Твою, щоб у добрих дiлах моїх радiсно спiвав я Тобi, Небесному Отцеві моєму: Алилуя.
Ікос М
Морок i непроглядну нiч грiховного життя заподiяли менi незлiченнi грiхи мої; вони ж вiдчужують мене вiд Тебе, вiчносущого Свiтла мого і наближують мене до пекла найглибшого, що його вогонь і морок жахають мене й нинi; райськi ж оселi Твої, приготованi праведникам, i блаженство тих, що живуть у них, сповнюють душу мою скорботою, бо я вiддалений вiд цього вiчносущого життя; але поки живу на землi й у плотi перебуваю, я не позбавлений цiєї надiї і, пломеніючи любов’ю до Тебе, вiд усього серця взиваю до Тебе:
Помилуй мене, лiнивого;
Помилуй мене, невдячного;
Помилуй мене, пустомовця;
Помилуй мене, лихословця;
Помилуй мене, насмішника;
Помилуй мене, грошолюбця;
Помилуй мене, клятвопорушника;
Помилуй мене, п’яницю;
Помилуй мене, непоступливого;
Помилуй мене, непокiрливого;
Помилуй мене, брехливого;
Помилуй мене, улесливого;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Н
На небо очi мої зводжу і духом весь стою перед Тобою, Отче Небесний, але тлiнне єство тягне мене додолу і грiхи мої незчисленнi штовхають душу мою в пекло; Ти ж, Творче й Сотворителю мiй, як всемогутнiй і милосердний, онови мене, щоб повсякчас пiдносився я розумом вгору, як орел, переможно спiваючи Тобi пiсню: Алилуя.
Ікос О
Око моє завжди лукаве, усякою мерзотою й нечистотою сповнене, Боже мiй i Творче мiй, бо завжди дивився на недостойне, спокусливою красою свiту цього захоплювався, вводячи душу у всяку нечистоту, а красу речей свiту цього, вiд яких мiг би навчатися пiзнавати й любити Тебе, я нiколи очима своїми не споглядав; нинi ж, коли затьмарилися душевнi очi мої, у слiпотi духовнiй перебуваючи, взиваю до Тебе, Свiтла мого:
Помилуй мене, що до Тебе взиваю;
Помилуй мене, що впокореним серцем до Тебе припадаю;
Помилуй мене, що з любов’ю Тобi молюся;
Помилуй мене, що приношу Тобi, як сльози, слова мої;
Помилуй мене і не вiдкинь мене вiд лиця Твого;
Помилуй мене i подай менi джерело слiз, щоб гiрко плакав за дiла свої;
Помилуй мене і виведи душу мою з в’язницi пристрастей;
Помилуй мене i духа правого вiднови в нутрi моєму;
Помилуй мене і вiднови в менi образ Твiй;
Помилуй мене і поверни мені подобу Твою;
Помилуй мене, Свiтло моє, і просвiти душевнi очi мої;
Помилуй мене і сотвори мене храмом, у якому Ти живеш;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак П
Полум’я любовi моєї до Тебе, Сотворителю мiй, не згасло ще до кiнця, i дух мiй завжди полум’яніє до Тебе, Первообразу мого; сльози розчулення і радостi за Тебе не висохли ще в мене до краю, i, як хмара дощова в посуху, iнодi находять на мене й зрошують мене; лукавство ж, що гнiздиться в менi, й суєтнiсть свiту цього, що оточує мене, поглинають їх, але коли зiйде на мене хвиля благодатi, безперестанно оспiвую Тебе, джерело життя мого: Алилуя.
Ікос Р
Розумом моїм нiколи достойне не мислив, Розуме незбагненний, в життi моєму постiйно блукав манiвцями, вiддаючи себе в руки розбійників; вони ж познiмали з мене одежу нетлiння, яку Ти дав менi у святому хрещеннi моєму, i нинi стою перед Тобою нагий, бо згрiшив я проти приязні Твоєї, але насмiлююсь покаянно взивати до Тебе:
Помилуй мене i виправи дух мiй перед Тобою;
Помилуй мене i не входь у суд із рабом Твоїм;
Помилуй мене і не вiдплати менi за дiла мої в день судний;
Помилуй мене і очисти мене вiд усякої скверни;
Помилуй мене і охорони мене вiд усякої дiї диявола;
Помилуй мене і вiдпусти менi безлiч грiхiв моїх;
Помилуй мене i визволи мене вiд всевладних у менi пристрастей;
Помилуй мене і настанови мене на путь покаяння;
Помилуй мене i дай менi розум, щоб творити волю Твою;
Помилуй мене i знайди мене, загублене ягня Твоє;
Помилуй мене i прилучи мене до овець вибраного стада Твого;
Помилуй мене і насити мене поживою Божественних Твоїх Таїн;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак С
Слів недостатньо менi, пречудний Царю i Господи, але Ти подай менi сльози покаяння, а по них — сльози розчулення, нехай ними омию нечистоту душi моєї, яку я осквернив злими і негiдними дiлами моїми, щоб у чистотi її радiсно заспiвав Тобi, Боговi моєму: Алилуя.
Ікос Т
Тiло моє досхочу годую, дух же мiй тане вiд голоду, о Господи мiй, Господи; дай менi розумiти моє беззаконня, дай пiклування, щоб я наситив дух мiй добрими ділами, дай менi намiр вiднинi покласти початок свого спасiння, взиваючи до Тебе спрагненим духом:
Помилуй мене, Мудросте неосяжна;
Помилуй мене, Божество несказанне;
Помилуй мене, Сило непереможна;
Помилуй мене, Славо найвища;
Помилуй мене, Красо пресвiтла;
Помилуй мене, Досконалосте незбагненна;
Помилуй мене, Висото недосяжна;
Помилуй мене, Милосте безмежна;
Помилуй мене, Всемогутнiй Володарю;
Помилуй мене, небесних чинiв всесвятий Повелителю;
Помилуй мене, трисонячне, трисяйне Свiтло;
Помилуй мене, Отче, Сину i Душе Святий;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак У
Утроба моя зiгрiвається любов’ю до Тебе, Творче неба й землi, i дух мiй пiдноситься до Тебе у наднебесне; та горе менi, о негiднiсть моя й недосконалiсть, — усе це втрачаю в одну мить, порушивши заповiдi Твої; але, противлячись грiху, спiваю до Тебе: Алилуя.
Ікос Х
Хабарництвом та неправдою збагачуюсь, пiдступнiстю і безсоромнiстю пiдкорений я; не зменшується в менi неправди та облесливостi, заздрiсть мене з’їдає та жадiбнiсть перемагає; усiм беззаконням, як раб, старанно служу, але Ти, милостивий Сотворителю мiй, вiджени все це зло вiд мене, що з любов’ю й трепетом у покаяннi взиваю Тобi:
Помилуй мене, Веселосте моя й Радосте;
Помилуй мене, Надiє моя преславна;
Помилуй мене, Скарбе мiй нетлiнний;
Помилуй мене, Багатство моє невичерпне;
Помилуй мене, Просвiчення розуму і серця мого;
Помилуй мене, Здоров’я душi і тiла мого;
Помилуй мене, Наставнику мiй предобрий;
Помилуй мене, Хоронителю мiй преблагий;
Помилуй мене, iстинна Потiхо тих, що плачуть;
Помилуй мене, Пристановище наше й Уповання;
Помилуй мене, бо Ти стираєш усi негiднi дiла нашi;
Помилуй мене, бо Ти охороняєш нас святими Твоїми Ангелами;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Ц
Цнотливiсть порушив я, окаянний, вiд ранньої юностi моєї, і вiдтодi я — покiрний раб того грiха. Який вид цього грiха я не вчинив? Якого беззаконня не заподiяв? Усяке почуття душi моєї й усякий член тiла осквернив, розбестив i негiдним зробив; але молю Тебе, незлобивий Господи, визволи мене вiд блудних пристрастей плотi моєї, бо я кличу Тобi: Алилуя.
Ікос Ч
Чистоти душевної не знайшов я i душу свою в пiтьму грiховну вiддав; о горе мені, розбiйник я для душi своєї, бо замучив її до краю й немає цiлого мiсця на нiй; зiрвав з неї одяг боготканний та зодягнув в одежу пристрастей плотi моєї, одежу розiрвану й осквернену. О окаянство моє! Що скажу Тобi, Отче щедрий, або що промовлю до Тебе у виправдання своє, Судде праведний? Проте я, напоєний злобою, прошу в Тебе помилування, гiрко взиваючи:
Помилуй мене, полум’яно світла Любове;
Помилуй мене, вічно світла Премудросте;
Помилуй мене, Скарбе добра;
Помилуй мене, життя Подателю;
Помилуй мене, бо Ти всюди є i все наповняєш;
Помилуй мене, бо Ти твориш дивнi чудеса;
Помилуй мене, бо Ти бачиш нездiйснене як здiйснене;
Помилуй мене, і не покинь серед грiха i смертi;
Помилуй мене, бо Ти животвориш мертвих духом;
Помилуй мене, бо Ти очищуєш осквернених совiстю;
Помилуй мене, бо Ти прихиляєшся до наших зiтхань до Тебе;
Помилуй мене, бо Ти сповнюєш милiстю Своєю всi дiла рук Твоїх;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Ш
Широтою благодатi Твоєї, Триiпостасний Боже, покрий мої провини, як покрив Ти колись провину богоотця Давида, i прийми моє покаяння, як прийняв Ти покаяння царя Манасiї, i прийми мене, заблуканого на шляхах моїх, як покликав Ти гонителя Павла, i дай менi з любов’ю повiки спiвати Тобi: Алилуя.
Ікос Ю
Юнiсть моя пройшла в безумствi, i початок життя мого — в лiнощах до чесноти; не насадив бо тодi в серцi моєму насiння хлiба духовного, що живить життя вiчне, Боже мiй i Господи, але насiння тернини і бур’яна завзято в собi насаджував; нинi ж, коли посходили в менi всi цi злi паростки, — пронизують вони душу мою, проходять у саме серце i все єство моє сповнюють хворобою. Умилосердися, о Боже мiй, та попали вогнем Божества Твого усе грiховне терня в менi, що взиваю до Тебе болiсно:
Помилуй мене, Отче безначальний, Сину предвiчний i Душе вiчносущий;
Помилуй мене, Триiпостасна Державо;
Помилуй мене, нероздiльне i незлитне Божество;
Помилуй мене, Єдине царство й володарство;
Помилуй мене, Єдина воле і бажання;
Помилуй мене, Ти, Кого страхаються i перед Ким тремтять херувими;
Помилуй мене, Ти, перед Ким закривають лиця свої страшнi серафими;
Помилуй мене, Ти, Кого боїться сонце i перед Ким тремтить мiсяць;
Помилуй мене, Ти, перед Ким димлять гори й рiки повертають назад;
Помилуй мене, Боже, перед лицем Якого стрясається земля;
Помилуй мене, Боже, перед Котрим схиляляється всяке поколiння небесних, земних i пiдземних;
Помилуй мене, Боже, Кого все творiння на небi й на землi безперестанно славословить;
Помилуй мене, Господи Боже мiй; до покаяння поклич мене, впалого.
Кондак Я
Як Творець всемогутнiй i Володар незлобивий, не пом’яни моїх беззаконь, якими Тебе прогнiвив: дiлом, словом та думкою, свiдомо й несвiдомо; все менi, Боже милостивий, прости i розрiши вiд них, i вилий на мене, як краплi дощові, благодать Твою, щоб хоч вiднинi почав я служити Тобi, Сотворителевi моєму, завжди спiваючи: Алилуя.Молитва
Владико Христе Боже, що страстями Своїми пристрастi мої зцiлив i ранами Своїми мої рани вилiкував! Подай менi, що перед Тобою багато нагрiшив, сльози розчулення; дай змогу моєму тiлу насолоджуватися пахощами животворчого Тiла Твого, а душу мою осолоди Твоєю чесною Кров’ю вiд тiєї гiркоти, котрою мене напував ворог; пiднеси мiй розум до Тебе, бо прилип він до землi, i виведи мене з ями погибелi; бо не маю я покаяння, не маю душевного жалю за грiхи, не маю сльози втiшної, що приводить дiтей Твоїх до їх наслiддя. Затьмарив я розум життєвими пристрастями i, як хворий, не можу споглянути на Тебе у хворобi, не можу зiгрiтися сльозами любові до Тебе. Але, Владико Господи Iсусе Христе, Скарбе добра, подай менi всецiле покаяння i серце, любов’ю наповнене, щоб шукало Тебе, подай менi благодать Твою і вiднови в менi образ Твій. Я покинув Тебе, але Ти не покидай мене; вийди на пошук мене, виведи мене на пасовища Твої та прилучи мене до овець вибраного Твого стада; насити мене з ними поживою Божественних Твоїх Таїн, молитвами Пречистої Твоєї Матерi i всiх святих Твоїх
АмiньПошук

Божа наука

Архів записів
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Друзі сайтуМОЛИТВА © 2009-2019Зробити безкоштовний сайт з uCoz